Styrelse


Ordförande

Rolf Klingvall

IOGT-NTO                                        

Mobil: 0706-625959

E-post: rolf.klingvall@telia.com


Kassör

Willy Corbelius

Tjalve OK

E-post: willy@corbelius.com


Sekreterare

Lena Brattgård

Tjalve OK

E-post: lena@brattgard.se


Ledamöter

Ingemar Johansson

Schack 08


Björn Wahrby

City S-förening

E-post: wahrby.bjorn@gmail.com


Håkan Johansson

Borgs S-förening

E-post: 011160630@telia.com


Monica Karlsson

IOGT-NTO

E-post: monica.karlsson@iogt.se


Stefan Klasén

IF Metalls S-förening

E-post: sklasen41@gmail.com


Martin Fabian

Naturskyddsföreningen


Adjungerade

Pernilla Matsson           Stadsarkivarie, Norrköpings kommun


Revisorer

Björn Alm                            Pappers avd 53

Madeleine Johansson    Centerpartiet


Revisorsuppleanter

Björn Börjesson                Liberalerna

Jeanette Nordström       Kommunal


Valberedning

Sammankallande      

Håkan Karlsson                IOGT-NTO kretsen       E-post: hkan@iogt.se

Ingmar Dahlqvist             Ljura S-förening          E-post:         

Leif Lindell                          KFUM                              E-post: leif.lindell@telia.com