Prislista fr o m den 25 oktober 2023

                            

Prislista för material och tjänster

Gäller fr o m den 25 oktober 2023

 

 

Ianspråktagande av personalens tid utöver in- och

utlämning av handlingar

Tim-pris                                                                                                500 kr

Pris per påbörjad kvarts timme                                                           125 kr

 

Material o dyl.

Fotostatkopior i svart/vitt, styckpris                                                        3 kr

Fotostatkopior i färg, styckpris                                                                5 kr

Arkivboxar, utöver de fem första                                                          25 kr

 

Nedläggning av förening

Om handlingarna lämnas kvar i arkivet                                           5 x årsavg

                     

 

Övrigt

Inlämning av fanor för arkivering                                                       2000 kr

Utlåning av fanor                                                                                    500 kr

Utlåning av lokal för möten                                                                  500 kr

Enligt årsmötesbeslut

Medlemsavgift 2023 inkl 1 hyllmeter                                                    300 kr

Deponeringsavgift per påbörjad hyllmeter                                           300 kr

Förvaringsavgift per påbörjad hyllmeter                                               450 kr

 

 

Norrköping 2023-11-02

2023-11-02 08:26