Projekt finansierat av Riksantikvarieämbetet

 För kännedom

  

Norrköpings Föreningsarkiv arbetade från och med den 1 september 2022 till och med hösten 2023 med ett projekt att tillgängliggöra den unika Rydgrenska samlingen och fotografera ca 200 fanor, som finns i arkivdepån.

Rydgrenska samlingen är en stor samling från mitten av 1700-talet till början av 1930-talet av nykterhetslitteratur, trycksaker och fotografier insamlat av nykterhetsivraren Gustaf Adolf Rydgren (1856-1933). Materialet ska ordnas, förtecknas, registreras och bli sökbart på Riksarkivets hemsida samt Topotek Östergötland.

 

Fanor och standar. NFA har ca 380 fanor och standar i arkivdepån som nu är fotograferade och inlagda på Topotek Östergötland.

 

Projektet beräknas pågå fram till den 31 augusti 2023.

Projektet finansieras med bidrag från Riksantikvarieämbetet.

2022-08-30 12:18